Subscribe a newsletter

Ataskaitos

 Įmonės valdymo organų nariams nustatytas darbo užmokestis ir kitos su valdymo organų narių funkcijomis susijusios išmokos

 Viso valdymo organų narių skaičius – 4 žmonės

Laikotarpis Išmokos, Eur
2014 m.  70173,80 
2015 m.  73004,40
2016 m.  73906,26 
2017 m. 79175,44

 

Metinė atskaitomybė už 2016 metus

Metinė atskaitomybė už 2017 metus

Metinė atskaitomybė už 2018 metus

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 metus

Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Nustatytos šilumos gamybos kainos dedamosios

               Šilumos kainos skaičiavimas 2017/2018/2019 m.:

Liepos mėn. 2017 m.

Rugpjūčio mėn. 2017 m.

Rugsėjo mėn. 2017 m.

Spalio mėn. 2017 m.

Lapkričio mėn. 2017 m.

Gruodžio mėn. 2017 m.

Sausio mėn. 2018 m.

Vasario mėn. 2018 m.

Kovo mėn. 2018 m.

Balandžio mėn. 2018 m.

Gegužės mėn. 2018 m.

Birželio mėn. 2018 m.

Liepos mėn. 2018 m.

Rugpjūčio mėn. 2018 m.

Rugsėjo mėn. 2018 m.

Spalio mėn. 2018 m.

Lapkričio mėn. 2018 m,

Gruodžio mėn. 2018 m.

Sausio mėn. 2019 m.

Vasario mėn. 2019 m.

Kovo mėn. 2019 m.

Balandžio mėn. 2019 m.

Gegužės mėn. 2019 m.

Birželio mėn. 2019 m.

UAB „Visagino linija“ katilinėje (Karlų kaimas, Visagino sav., Lietuva) pagaminta ir perduota šilumos energija 

Laikotarpis 2017 m. Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš kito kuro, MWh
2017 m. sausis 3300,92 0,00 0,00
2017 m. vasaris 3305,48  0,00 0,00
2017 m. kovas 3345,09 0,00 0,00
2017 m. balandis 3875,36  0,00 0,00
2017 m. gegužė 2537,54 0,00 0,00
2017 m. birželis 2512,17 0,00 0,00
2017 m. liepa 2511.98 0,00 0,00
2017 m. rugpjūtis 2515,28 0,00 0,00
2017 m. rugsėjis 2092,13 0,00 0,00
2017 m. spalis 3469,23 0,00 0,00
2017 m. lapkritis 3963.44 0,00 0,00
2017 m. gruodis  3123,92  0,00 0,00
2017 m. 36552.54 0,00 0,00

 

 

Laikotarpis 2018 m. Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš kito kuro, MWh
2018 m. sausis 3177.86 0,00 0,00
2018 m. vasaris 3170.09 0,00 0,00
2018 m. kovas 3092.45 0,00 0,00
2018 m. balandis 2716,80 0,00 0,00
2018 m. gegužė 2431,24 0,00 0,00
2018 m. birželis 2060,03 0,00 0,00
2018 m. liepa 2168,11 0,00 0,00
2018 m. rugpjūtis 2015,48 0,00 0,00
2018 m. rugsėjis 2199,47 0,00 0,00
2018 m. spalis 3290,70 0,00 0,00
2018 m. lapkritis 3688.53 0,00 0,00
2018 m. gruodis 3339.10 0,00 0,00
2018 m. 33349.86 0,00 0,00

 

 

Laikotarpis 2019 m. Šilumos kiekis pagamintas iš atsinaujinančių energijos išteklių, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš iškastinio kuro, MWh Šilumos kiekis pagamintas iš kito kuro, MWh
2019 m. sausis 3050.69 0,00 0,00
2019 m. vasaris 3566.48 0,00 0,00
2019 m. kovas 3789.72 0,00 0,00
2019 m. balandis 498,82 0,00 0,00
2019 m. gegužė 0 0,00 0,00
2019 m. birželis 2368.57 0,00 0,00
2019 m. liepa 0 0,00 0,00
2019 m. rugpjūtis 0 0,00 0,00
2019 m. rugsėjis 0 0,00 0,00
2019 m. spalis 0 0,00 0,00
2019 m. lapkritis 0 0,00 0,00
2019 m. gruodis 0 0,00 0,00
2019 m. 13274,28 0,00 0,00