Subscribe a newsletter

Mes ir bendruomenė

Mes ir bendruomenė

UAB „Visagino linija“ yra labai svarbus sėkmingos verslo investicijos regione pavyzdys, padedantis mažinti atskirtį tarp regionų ir spręsti savivaldybės socialines problemas.

Įmonė aktyviai bendradarbiauja su Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centru, kurio auklėtiniai turi galimybę atlikti gamybinę praktiką su naujausiais pramoniniais įrengimais, o baigę mokslus – likti Visagine ir įsidarbinti pagal specialybę.

UAB „Visagino linija“ taip pat perkvalifikuoja uždaromos atominės elektrinės darbuotojus ir taip smarkiai prisideda prie nedarbo ir integracijos į Lietuvos darbo rinką problemų sprendimo.
Nuo pat veiklos pradžios įmonė aktyviai įsitraukė į miesto socialinį gyvenimą – bendrovės darbuotojai nuolat dalyvauja akcijoje „Darom“, Visagino miesto šventės renginiuose, sporto varžybose. Įmonė yra nuolatinė Jaunimo futbolo asociacijos (YFA) rengiamo turnyro rėmėja.